Acest Site, ce reprezinta o sursa de informare a utilizatorilor, este realizat cu respectarea normelor legale privind drepturile de autor, confidentialitatea si a regulilor de publicitate prevazute de Statutul profesiei de avocat si al Legii nr. 51/1991, conform ultimelor completari si modificari.

Accesarea prezentului site de catre orice utilizator reprezinta acceptul termenilor si conditiilor de utilizare care reglementeaza relatia dintre utilizator si Cabinetul de avocat „Valentin Danciu” – DanciuLawyers.

Prezentul site, termenii si conditiile sale, sunt guvernate de legile statului roman. Eventualele dispute intervenite vor fi rezolvate in baza legilor in vigoare.
Cabinetul va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea Site-ului si va depune toate diligentele in scopul corectarii oricaror erori si omisiuni cât mai repede cu putinta. Totodata, Cabinetul nu este responsabil pentru ivirea oricaror inadvertente, erori sau omisiuni ale informatiilor furnizate. Utilizatorul accepta în mod expres ca, Cabinetul nu va fi tinut responsabil pentru nici un fel de daune directe/indirecte, minore/majore sau incidentale, incluzând, dar fara a se limita însa la pierderi de profit, vad comercial sau alte bunuri incorporale, rezultate din: utilizarea informatiilor de pe acest Site sau orice alt aspect în legatura cu Siteul. Continutul acestui Site are caracter informativ, nu reprezinta un mijloc de reclama si nu poate fi interpretat drept o oferta de a contracta anumite servicii juridice.

Utilizarea acestui Site si toate informatiile continute, descarcate sau accesate de pe Site sunt puse la dispozitie fara garantii de orice fel si fara a se urmari un anumit scop sau încalcarea drepturilor unui tert. Cabinetul nu va fi responsabil pentru nici o problema sau o disfunctionalitate a retelelor sau a liniilor telefonice, sistemelor de internet online, serverelor, furnizorilor de acces pe internet, echipamentelor, calculatoarelor, programelor sau a oricarui alt element ce poate cauza stricaciuni computerelor personale ca rezultat al utilizarii acestui Site.

Cabinetul îsi rezerva dreptul sa modifice si sa interzica accesul sau sa opreasca temporar sau permanent orice parte a acestui Site sau orice informatie continuta în acesta, fara asumarea obligatiei de a notifica utilizatorii. Aceste schimbari vor intra în vigoare din momentul publicarii lor pe acest Site.

Utilizatorii acestui Site accepta si sunt de acord sa foloseasca informatiile pe propriul lor risc. Cabinetul nu va fi responsabila pentru niciun fel de daune-interese directe, indirecte, cauzate de utilizarea acestui Site.

Informatiile cuprinse in acest Site:

 • au doar un caracter general si nu sunt destinate sa abordeze circumstante specifice ale nici unei persoane sau entitati;
 • nu sunt exhaustive, exacte sau actualizate;
 • uneori fac trimitere la site-uri externe, asupra carora Cabinetul nu exercita nici un control si pentru care nu îsi asuma nici o responsabilitate;
 • nu constituie si nici nu poate substitui o consultatie juridica de specialitate în orice domeniu de drept.

La accesarea sau utilizarea oricarei parti din acest Site, este interzis:

 • sa se plaseze orice informatie care contine elemente ilegale, amenintatoare, abuzive, jignitoare, defaimatoare, obscene, pornografice, vulgare sau care pot ridica obiectii de orice fel, inclusiv dar fara a se limita la orice transmisii care constituie sau incurajeaza comportamente care sunt considerate fapte penale, care pot atrage raspunderea civila sau care incalca in orice alt mod legea nationala sau internationala;
 • utilizarea siteului sau a informatiilor din acesta în scopul distrugerii, întreruperii sau alterarii lui, a continutului sau securitatii acestuia, sau pentru a discredita/hartui membrii Cabinetului ori clientii sai si/sau serviciile oferite;
 • Site-ul nu va fi directionat catre persoanele din orice jurisdictie unde (din cauza nationalitatii persoanei respective, rezidentei, cetateniei sau oricarui alt element) publicarea sau accesarea Site-ului vin in contradictie cu legile si reglementarile locale;
 • sa se plaseze sau sa se transmita orice informatie sau software care contine un virus, vierme, virus Troian sau orice alt element daunator;
 • sa se interfereaze cu functionarea acestui Site sau sa se restrictioneze sau impiedice accesul oricarui alt Utilizator al acestui Site;
 • sa se plaseze, sa se faca public, sa se transmita, reproduca, distribuie sau exploateze orice informatie, software sau alt material, obtinut prin intermediul Site-ului in scopuri comerciale fara acordul scris si prealabil al Cabinetului;
 • Persoanele la care se refera aceste restrictionari si prohibitii , nu trebuie sa acceseze sau sa utilizeze acest Site. Prin accesarea sau utilizarea acestui Site din proprie initiativa, Utilizatorul este direct raspunzator pentru respectarea legilor si normelor locale.

Cabinetul nu este obligat sa monitorizeze orice oferta sau transmisie catre si prin intermediul Site-ului sau orice alt site care are link de la si catre Site.
De asemenea, utilizatorul este de acord ca transmiterea informatiei nu implica nici o obligatie si ca prin inregistrarea sau transmiterea de informatie, cu exceptia datelor de identificare personale, nu este creata nici un fel de relatie contractuala intre Utilizator si Cabinet.

Cabinetul nu garanteaza ca un document disponibil in site reproduce cu exactitate un text adoptat în mod oficial.

Cabinetul, care este inregistrat in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, isi asuma obligatia ca informatiile oferite de catre utilizator sa fie protejate conform prevederilor Legii nr. 677/2001 si ale Legii nr. 506/2004.
Intreg continutul Site-ului este protejat de legile dreptului de autor si a drepturilor conexe. Reproducerea, distribuirea, transmiterea si folosirea neautorizata si in alte scopuri decat cele pentru care au fost concepute toate materialele din acest site, fara acordul expres scris al Cabinetului, sunt strict interzise.

Actualizarile si modificarile aduse acestor Conditii de Utilizare pot fi facute in orice moment. Fiecare Utilizator trebuie sa consulte aceste Conditii de Utilizare de fiecare data cand acceseaza si/sau utilizeaza Site-ul.
Pentru orice alte detalii va rugam sa accesati pagina de Contact.