recursul
Conform Ordinului ANAF nr. 566/28.02.2018 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate pentru gestionarea Registrului persoanelor care aplica plata defalcata a TVA si a procedurii de emitere a acestor formulare publicat in Monitorul Oficial nr. 0187/28.02.2018, incepand cu data de 01 martie 2018, aplica in mod obligatoriu sistemul de plata defalcata a TVA, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, ce inregistreaza datorii restante la TVA la data de 31 decembrie 2017, neachitate pana la data de 31 ianuarie 2018.
Se considera datorie restanta o suma mai mare de 15.000 lei pentru contribuabilii mari, 10.000 lei pentru contribuabilii mijlocii si 5.000 lei pentru contribuabilii mici si persoanele fizice inregistrate in scopuri de TVA.
Cu aceeasi data, aplica sistemul de plata defalcata a TVA, persoanele care la data de 31 decembrie 2017 sunt in sfera procedurilor de insolventa.
Vor intra in sistemul de plata defalcata a TVA acei operatori economici care ulterior datei de 01 ianuarie 2018, inregistreaza datorie la plata TVA intr-o suma mai mare decat plafoanele amintite, daca nu achita debitul in termen de 60 de zile lucratoare.
De asemenea, vor intra in sfera de aplicare a sistemului de plata defalcata a TVA, acele persoane ce vor intra in procedura insolventei ulterior datei de 01 ianuarie 2018.
Pot opta sa aplice sistemul de plata defalcata a TVA si ceilalti operatori economici inregistrati in scopuri de TVA, pentru a beneficia de facilitatile prevazute in OG nr. 23/2017 (o reducere cu 5% a impozitului pe profit sau o reducere cu 5% a impozitului pe venitul microintreprinderii).
Ordinul ANAF nr. 565/2018 reglementeaza formatul si functionarea Registrului persoanelor care aplica sistemul de plata defalcata a TVA. O persoana aplica sistemul de plata defalcata a TVA incepand cu ziua urmatoare celei in care a fost inscrisa in Registru.
Inscrierea in Registru pentru persoanele ce indeplineau conditia de aplicare a sistemului de plata defalcata a TVA la data de 31 decembrie 2017, este efectuata in mod automat de catre autoritatea fiscala.
Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA cuprinde, pentru fiecare persoana impozabila, urmatoarele informatii:
a) codul de inregistrare in scopuri de TVA;
b) denumirea/numele si prenumele persoanei impozabile/ institutiei publice;
c) adresa domiciliului fiscal;
d) data inscrierii in Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA;
e) data aplicarii mecanismului de plata defalcata a TVA (ziua urmatoare inscrierii in registru);
f) modul de aplicare a mecanismului platii defalcate a TVA: obligatoriu sau optional, cu specificarea datei de la care aplicarea mecanismului devine obligatorie sau optionala, dupa caz, pentru fiecare situatie in parte;
g) data incetarii aplicarii mecanismului de plata defalcata a TVA (data radierii persoanei impozabile din registru) si motivul radierii persoanei impozabile din registru: optional sau ca urmare a anularii inregistrarii in scopuri de TVA;
h) informatii privind istoricul actualizarilor in registru (date privind inscrierile si radierile persoanelor impozabile din registru, precum si modul de aplicare a mecanismului, pentru fiecare inregistrare in parte).
Iesirea din sistemul de plata defalcata a TVA se poate realiza in urmatoarele situatii:
a) Persoanele care au inregistrat datorii restante sau au fost sub incidenta procedurii de insolventa, pot solicita radierea din Registru dupa o perioada de minim 6 luni de la iesirea din situatiile ce au generat inscrierea in Registru; radierea se realizeaza in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii notificarii.
b) Persoanele ce au optat pentru aplicarea voluntara a sistemului de plata defalcata a TVA, pot iesi din acest sistem la sfarsitul exercitiului fiscal, dar nu in acelasi an in care au optat.
c) Persoanele la care a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA, ies din oficiu din Registru la data anularii inregistrarii in scopuri de TVA.
In momentul in care se face o interogare a registrului, informatiile vor fi atat cele existente la momentul interogarii, cat si cele din istoricul respectivei entitati.
Ordinul ANAF nr. 566/2018 aproba totodata si formularele utilizate pentru Registrul persoanelor ce aplica plata defalcata a TVA.
Formularele aprobate sunt urmatoarele:
a) Decizia privind modul de solutionare a cererii de indreptare a erorii din Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA;
b) Decizia de respingere a cererii de renuntare la aplicarea mecanismului platii defalcate a TVA.
Aceste documente se emit de catre organul fiscal si se utilizeaza:
a) pentru indreptarea erorilor din Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA;
b) pentru respingerea cererilor privind indreptarea erorii din Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA.