recursul
Odata cu intrarea in vigoare a OUG nr. 79/2017 au aparut unele modificari privind calculul contributiei de asigurari de sanatate (CASS) asupra veniturilor reprezentand dividendele.
Astfel, conform noilor reglementari, pentru anul 2018, cota de CASS devine 10% si se datoreaza si pentru veniturile din investitii (dividende, dobanzi, castiguri de capital, etc.). In conformitate cu art. 155 din Codul fiscal reprezinta “Categorii de venituri supuse contributiei de asigurari sociale de sanatate (2) Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate, prevazuti la art. 153 alin. (1) lit. a) – d), care nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate potrivit prevederilor art. 154, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate daca realizeaza venituri anuale cumulate cel putin egale cu 12 salarii de baza minime brute pe tara din una sau mai multe surse de venituri din urmatoarele categorii: d) venituri din investitii, definite conform 91”.
Coroborand acest articol cu art. 170 din Codul Fiscal, conform caruia “Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice prevazute la art. 155 alin. (2), (1) Baza lunara de calcul pentru care persoanele fizice prevazute la art. 155 alin. (2) datoreaza contributia este salariul de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza”.
Putem astfel concluziona ca in afara de veniturile din salarii, care vor fi supuse CASS la valoarea lor, toate celelalte venituri de la art. 155 alin. 2 (activitati independente, chirii, venituri din investitii) vor fi supuse CASS doar daca depasesc un anumit plafon (12 salarii minime brute pe an, adica 1900 de lei X 12 = 22,800 lei pe an).
Daca aceste venituri cumulate depasesc plafonul de 12 salarii minime brute pe an, se datoreaza CASS la valoarea unui salariu mediu minim pe luna, adica 1,900 de lei X 10% = 190 de lei.
Pe de alta parte, daca veniturile mentionate la art. 155 alin. 2 nu depasesc 12 salarii minime brute pe an, nu se datoreaza CASS.