recursul
Prin Decizia nr. 369/2017 a Curtii Constitutionale, in vigoare din 20.07.2017, a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei „precum si in alte cereri evaluabile in bani in valoare de pana la 1.000.000 lei inclusiv” cuprinse in art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, valabila pentru procesele incepute de la data intrarii in vigoare a Codului de procedura civila si pana in 31.12.2018.
Curtea Constitutionala, prin Decizia mentionata, a statuat ca este neconstitutionala sintagma „precum si in alte cereri evaluabile in bani in valoare de pana la 1.000.000 lei inclusiv”, cuprinsa in art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013, intrucat se incalca dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie si ale art. 21 alin. (3) din Legea fundamentala, pentru considerentul ca “prin impunerea unui prag valoric al cererii pentru accesul la calea de atac a recursului, legiuitorul nu asigura egalitatea juridica a cetatenilor in accesul la aceasta cale extraordinara de atac, parte componenta a dreptului la un proces echitabil.”
In final, Curtea constata ca efectul constatarii neconstitutionalitatii sintagmei „precum si in alte cereri evaluabile in bani in valoare de pana la 1.000.000 lei inclusiv”, este acela ca, de la data publicarii deciziei in Monitorul Oficial al Romaniei, respectiv de la data de 20.07.2017, urmeaza a se aplica prevederile art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 in sensul ca sunt supuse recursului toate hotararile pronuntate, dupa publicarea prezentei decizii in Monitorul Oficial al Romaniei, in cererile evaluabile in bani, mai putin cele exceptate dupa criteriul materiei, prevazute expres in tezele cuprinse de art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013.
Prin urmare, concluzia care se desprinde este ca toate Deciziile instantelor pronuntate in apel dupa data de 20.07.2017, care au obiect evaluabil in bani, vor fi supuse caii de atac a recursului, indiferent de valoarea obiectului pricinii.