Reconstituirea-vechimii-in-munca
Potrivit Deciziei ICCJ – RIL nr. 2/2016 “Atunci cand angajatorul nu mai exista din punct de vedere juridic (lichidat, radiat), justifica legitimare procesuala pasiva casele teritoriale de pensii, in ipoteza in care nu exista documente primare, in cazul existentei documentelor primare, persoana interesata, care nu poseda dovezi privind vechimea in munca sau activitatea desfasurata in anumite grupe de munca, are deschisa calea unei actiuni in realizare — obligatie de a face — avand ca obiect obligarea detinatorului de arhiva de a elibera adeverinta constatatoare a vechimii in munca/incadrarii in grupele superioare de munca. Angajatorul desfiintat in urma procedurilor de insolventa, finalizate cu radierea din registrele specifice, nu poate sta in judecata, neavand capacitate procesuala de folosinta, iar fostul lichidator, chemat in judecata in nume propriu, nu are calitate procesuala, deoarece, de la momentul radierii societatii pe care o reprezenta acesta nu mai poate exercita nicio atributie in legatura cu societatea radiata, fiind degrevat de orice responsabilitate.”
Asadar, din decizia evocata se desprind urmatoarele doua ipoteze:
Prima, daca angajatorul nu mai exista din punct de vedere juridic, fiind lichidat sau radiat, chiar si in urma unei proceduri de insolventa, si nu exista documente primare (carnet de munca, etc.), in aceasta situatie se va introduce o actiune in reconstituirea vechimii in munca impotriva caselor teritoriale de pensii.
Cea de-a doua, daca angajatorul nu mai exista din punct de vedere juridic, fiind lichidat sau radiat, dar documentele primare (carnetul de munca, etc.) exista in arhive, se va introduce o actiune in realizare impotriva detinatorului de arhiva, prin care acesta va fi obligat sa predea documentele primare.
Totodata, trebuie subliniat ca ambele ipoteze analizate au in vedere situatia in care salariatul in cauza nu mai detine documentele primare (carnetul de munca, etc.)