Mijloacele-de-protectie-a-creditorului
In momentul in care exista riscul ca debitorul sa isi risipeasca averea, cu consecinta ca, creditorul nu isi va mai putea satisface creanta constand intr-o suma de bani, acesta din urma are la dispozitie masurile asiguratorii prevazute de Codul de procedura civila, masuri care au ca scop indisponibilizarea bunurilor urmaribile ale debitorului.
Codul de procedura civila stabileste drept masuri asiguratorii: sechestrul asigurator, poprirea asiguratorie si sechestrul judiciar, cu mentiunea ca doar sechestrul asigurator si poprirea asiguratorie sunt masuri la care creditorul poate apela in cazul in care detine o creanta constand intr-o suma de bani.
Premisa atat in cazul sechestrul asigurator, cat si in cazul popririi asiguratorie o reprezinta existenta unui creditor care detine o creanta lichida impotriva debitorului si existenta unui proces pe rol prin care creditorul sa urmareasca obtinerea unui titlu executoriu impotriva debitorului.
Sechestrul asigurator are ca efect indisponibilizarea bunurilor mobile si/sau imobile urmaribile apartinand debitorului, aflate in posesia acestuia sau a unui tert, astfel incat, la terminarea procesului in fond in care creditorul urmareste obtinerea unui titlu executoriu impotriva debitorului, creditorul sa poata valorifica bunurile indisponibilizate pentru indestularea creantei prevazuta in titlul executoriu. De precizat este ca, pentru a infiinta aceasta masura, creditorul trebuie sa indice bunurile debitorului care se vor indisponibiliza prin infiintarea acestei masuri asiguratorii.
Conditiile pentru infiintarea unui sechestru asiguratoriu sunt:
  • In cazul in care creanta creditorului este constatata prin inscris si este exigibila, sechestrul asigurator se va infiinta cu plata facultativa a unei cautiuni al carei cuantum se va stabili de catre instanta;
  • Pentru situatia in care creanta creditorului nu este constatata prin inscris, dar este exigibila, sechestrul asigurator se va infiinta cu plata obligatorie a unei cautiuni in cuantum de jumatate din valoarea creantei;

Atunci cand creanta este constatata prin inscris, dar nu este exigibila, sechestrul asigurator se va infiinta cu plata obligatorie a unei cautiuni al carei cuantum se va stabili de catre instanta. In acest caz, creditorul trebuie sa dovedeasca decaderea debitorului din beneficiul termenului de plata, cazurile de decadere fiind prevazute la art. 953 alin. 3 C.p.c.

Sechestrul asigurator se dispune de instanta competenta sa judece cauza in prima instanta si se aduce la indeplinire de executorul judecatoresc competent. Pentru aducerea la indeplinire a sechestrului dispus asupra bunurilor mobile, executorul judecatoresc se va deplasa la fata locului fara somatie sau instiintarea prealabila a debitorului si va aplica masura sechestrului. In cazul bunurilor supuse unui regim de publicitate, sechestrul asigurator se va inscrie in Cartea funciara, Registrul Comertului, Arhiva Electronica de Garantii Mobiliare sau alte registre publice, dupa caz.
Poprirea asiguratorie se infiinteaza asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare si a bunurilor mobile incorporale datorate debitorului de o a treia persoana (inclusiv institutii bancare) sau pe care aceasta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente. Conditiile de infiintare si competenta de solutionare a cererii de infiintare a popririi asiguratorie sunt aceleasi ca cele prevazute in cazul sechestrului asigurator. Masura popririi asiguratorie se va aduce la indeplinire de catre executorul judecatoresc potrivit regulilor mentionate la poprire in Codul de procedura civila.
Totusi, trebuie precizat ca, atat sechestrul asigurator, cat si poprirea asiguratorie sunt masuri cu caracter provizoriu care isi produc efectele pana la obtinerea titlului executoriu de catre creditor, urmand ca apoi creditorul sa isi poata satisface creanta din bunurile sau sumele de bani imobilizate.