Dreptul-de-deducere-a-Taxei-pe-Valoare-Adaugata
Potrivit Deciziei Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) in Cauza C-101/16, S.C. Paper Consult S.R.L. impotriva României (Directiei Regionale a Finantelor Publice Cluj Napoca si a Administratiei Judeteana a Finantelor Publice Bistrita Nasaud), pronuntata la data de 19 octombrie 2017, „Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata trebuie sa fie interpretata in sensul ca se opune unei reglementari nationale precum cea in discutie in cauza principala, in temeiul careia dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata este refuzat unei persoane impozabile pentru motivul ca operatorul care i-a furnizat o prestare de servicii in schimbul unei facturi pe care figureaza separat pretul si taxa pe valoarea adaugata a fost declarat inactiv de administratia fiscala a unui stat membru, aceasta declarare a inactivitatii fiind publica si accesibila pe internet oricarei persoane impozabile in acest stat, atunci când acest refuz al dreptului de deducere este sistematic si definitiv, nepermitând sa se faca dovada absentei unei fraude sau a unei pierderi de venituri fiscale”.
In concluzie, dreptul de deducere a TVA aferenta unei achizitii de la un contribuabil declarat inactiv nu va mai putea fi refuzat de catre autoritati, decât in cazul dovedirii unei fraude sau a unei pierderi de venituri fiscal la Bugetul de Stat, generate de respectiva operatiune.
In acest context, contribuabilii care nu si-au dedus in trecut TVA facturata de furnizorii inactivi ar putea, printr-o regularizare de TVA efectuata in interiorul termenului de prescriptie, sa se puna in acord cu dispozitiile Deciziei CJUE, iar cei care se afla in cursul unui litigiu ar putea, de la caz la caz, sa invoce in fata autoritatilor fiscale, respective, in fata instantelor de judecata dispozitiile acestei Decizii.