Anularea-hotararilor-nelegale-adoptate-de-catre-Asociatiile-de-Proprietari
In situatia in care Adunarea Generala a Asociatiei de proprietari adopta o hotarare care incalca prevederile statutare sau prevederile Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, orice proprietar, indiferent daca a participat sau nu la Adunarea Generala in cadrul careia a fost adoptata hotararea nelegala, poate solicita instantei de judecata, in termenul prevazut in Statut sau, in lipsa, in termenul de 45 de zile prevazut de art. 26 din Legea 230/2007, anularea hotararii nelegale si restabilirea situatiei anterioare. In acord cu prevederile Deciziei Curtii Constitutionale nr. 670/2011, termenul in care se poate solicita anularea hotararii Adunarii Generale a Asociatiei de proprietari va curge in toate cazurile de la comunicarea hotararii.
Prin aceeasi Decizia, referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 alin. (4) si ale art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, Curtea Constitutionala a admis exceptia invocata, retinand ca, in cazul in care termenul de exercitare a caii de atac ar curge de la adoptarea hotararii de catre Adunarea Generala a Asociatiei de proprietari, s-ar aduce atingere dreptului persoanei interesate de a accede efectiv la justitie pentru apararea drepturilor sale legitime. Curtea a stabilit totodata ca termenul de anulare se va calcula de la momentul la care partea interesata este efectiv incunostintata cu privire la continutul hotararii adoptate de catre Adunarea Generala a Asociatiei de proprietari.
In acest sens, trebuie precizat ca, potrivit art. 25 alin. 4 din Legea 230/2007, Asociatia de Proprietari este obligata sa comunice hotararile adoptate, in scris, tuturor proprietarilor si ca lipsa acestei comunicari nu poate ingradi dreptul persoanei interesate de a avea acces la justitie.