Partajul succesoral reprezintă împărțirea moștenirii sau a succesiunii între comoștenitori. Conform articolului 670 al Codului Civil, partajul poate fi făcut prin bună învoială sau prin hotărâre judecătorească, în condițiile legii.Partajul poate fi cerut chiar și atunci când unul dintre coproprietari a folosit exclusiv bunul, afară de cazul când acesta l-a uzucapat, în condițiile legii.

Regulile privitoare la modul de împărțire sunt simple. Partajul bunurilor comune se va face în natură, proporțional cu cota-parte a fiecărui coproprietar. Dacă bunul este indivizibil ori nu este comod partajabil în natură, partajul se va face în unul dintre următoare moduri:
• Atribuirea întregului bun, în schimbul unei sulte, în favoarea unuia ori a mai multor coproprietari, la cererea acestora;
• Vânzarea bunului în mod stabilit de coproprietari ori, în caz de neînțelegere, la licitație publică, în condițiile legii, și distribuirea prețului către coproprietari proporțional cu cota-parte a fiecăruia dintre ei.
Efectele în urma partajului sunt următoarele:
• Fiecare coproprietar devine proprietarul exclusiv al bunurilor sau, după caz, al sumelor de bani ce i-au fost atribuite numai cu începere de la data stabilită în actul de partaj, dar nu mai devreme de data încheierii actului, în cazul împărțelii voluntare, sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești;
• În cazul imobilelor, efectele juridice ale partajului se produc numai dacă actul de partaj încheiat în formă autentică sau hotărârea judecătorească rămasă definitivă, după caz, au fost înscrise în cartea funciară.

Echipa Danciu Lawyers dispune de o experiență de peste 10 ani în domeniu, astfel încât cazul dumneavoastră să poată fi soluționat cu succes. Aveți un partaj succesoral? Contactați-ne la numărul de telefon sau e-mail-ul de pe site și vom programa o întâlnire pentru a putea stabili toate detaliile referitoare la cazul dumneavoastră.