Onorariul reprezintă suma de bani primită de avocat de la clientul său pentru activitatea profesională realizată, sumă de bani care va include și acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului.

În general, la calculul onorariului avocatul are în vedere următoarele criterii:
• Timpul şi volumul de muncă necesar executării mandatului primit sau a activităţii pe care clientul o solicită;
• Natura, noutatea şi dificultatea cazului. Astfel, de obicei, un avocat va reduce onorariul în cauzele pe care le consideră „repetitive” sau comune. De exemplu, reprezentarea într-un dosar care are un obiect asupra căruia judecătorii au ocazia să se pronunţe deseori;
• importanţa intereselor în cauză; Dosarele care au ca obiect sume mari de bani sau imobile de mare valoare implică, printre altele, şi o responsabilitate mai mare pe care avocatul trebuie să şi-o asume. De aceea, este firesc ca onorariile să fie considerabil mai mari pentru cauze care au ca obiect sume mari de bani sau valori imobiliare importante;
• avantajele şi rezultatele pe care avocatul le-a obţinut pentru client, exercitându-şi profesia;
• constrângerile de timp impuse de client sau de împrejurarile cauzei care îl obligă pe avocat să acţioneze cu o mai mare promptitudine pentru a asigura servicii legale performante.

Avocatul stabilește onorariul avocaţial în mod liber, de comun acord cu clientul, în limitele legii şi ale statutului profesiei de avocat. Cuantumul onorariului avocaţial va fi înscris în cadrul contractului de asistenţă juridică, la data încheierii lui, dar înainte de începerea asistenţei şi/sau reprezentării clientului de către avocat. În toate situaţiile, onorariile vor fi prevăzute în contractul de asistenţă juridică ce urmează să fie încheiat în formă scrisă.

Onorariile pot fi stabilite şi în monedă străină, dacă plata acestora respectă prevederile privind regimul legal al plăţilor.

Suma pentru prestarea serviciilor în cazul executării silite diferă de la caz la caz, fiind variabilă. Echipa Danciu Lawyers vă oferă ajutorul pe care dumneavoastră nu trebuie decât să îl solicitați. Ulterior, vom programa o întâlnire în cadrul căreia vom stabili și detalii despre un onorariu avocat executare silită. Așteptăm cu interes mesajele dumneavoastră!