DANCIU Lawyers

 

Corporate & Comercial

• Asistenţă în cadrul procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului
• Restructurare / reorganizare
• Recuperare de creanţe - www.ics-collection.ro
• Transferuri de active
• Obţinerea de informaţii privind societăţile comerciale
• Analize şi rapoarte de due-dilligence
• Consultanţă şi asistenţă privind înfiinţarea, funcţionarea, dizolvarea, lichidarea, fuziunea şi divizarea societăţilor comerciale
• Înfiinţarea de filiale, sucursale, puncte de lucru, reprezentanţe
• Întocmirea de documente juridice: acte constitutive, acte adiţionale, hotărâri ale adunărilor generale
• Îndeplinirea tuturor formalităţilor privind înscrierea de menţiuni la Oficiul Registrului Comerţului şi/sau alte instituţii publice
• Asistenţă în pregătirea adunărilor generale ale acţionarilor şi şedinţelor consiliului de administraţie, emiterii de acţiuni, ofertelor, majorărilor sau diminuărilor de capital social
• Asistenţă şi consultanţă pentru întocmirea, negocierea şi încheierea contractelor comerciale
• Constituirea de asociaţii, fundaţii, organizatii non-profit
• Investiţii străine şi companii offshore

 

Publicatii   Cariere   Noutati   Danciu Lawyers Bucuresti   Danciu Lawyers Brasov   Danciu Lawyers Braila  
Copyright ©  2011.Toate drepturile rezervate.