DANCIU Lawyers

 

Activitati fiduciare

• Primirea în depozit, în numele şi pe seama clientului, de fonduri financiare şi bunuri, rezultate din valorificarea de titluri executorii după finalizarea unui litigiu, a unei medieri, a procedurii succesorale sau a lichidării unui patrimoniu;
• Plasarea şi valorificarea, în numele şi pe seama clientului, a fondurilor financiare şi a bunurilor incredintate;
• Administrarea, în numele şi pe seama clientului, a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate;
• Activităţi de consultanţă;
• Operaţiuni de conservare a substanţei şi valorii fondurilor financiare şi bunurilor încredinţate;
• Operaţiuni de plasare a fondurilor în active mobiliare sau imobiliare, valori mobiliare şi alte instrumente financiare, în condiţiile legii;
• Administrarea şi valorificarea plasamentelor efectuate prin contractarea de operaţiuni materiale si efectuarea de operaţiuni juridice menite să sporească valoarea şi lichiditatea plasamentelor;
• Activităţi conexe cum ar fi completarea declaraţiilor de impozit şi plata acestora şi a celorlalte datorii ale clientului legate de administrarea unor asemenea proprietăţi; culegerea fructelor şi încasarea veniturilor sau a altor rezultate ale investiţiilor; mijlocirea/medierea operaţiunilor financiare etc.;
• Orice operaţiuni în numerar privind plăţi, încasări, efectuări de depozite bancare, compensări, rambursări impuse de natura activităţii încredinţate;

 

Publicatii   Cariere   Noutati   Danciu Lawyers Bucuresti   Danciu Lawyers Brasov   Danciu Lawyers Braila  
Copyright ©  2011.Toate drepturile rezervate.