1
Dreptul Muncii & Asigurari Sociale
  • constituirea si activitatea propriu-zisa a asociatiilor patronale si a asociatiilor sindicale
  • negociere si incheiere contracte colective de munca
  • redactarea documentelor interne ale angajatoului: Regulament de Organizare si Functionare, Regulament Intern, Organigrame, State de functii, Fise post etc.
  • securitatea si sanatatea la locul de munca
  • transferul intreprinderilor: dinamica raporturilor de munca ale salariatilor intreprinderii cedente si ai celei cesionare
  • scheme de pensionare voluntara
  • scheme de pensii private
  • sistemul contributiilor la bugetul de stat
  • conflicte de munca

ARII PRINCIPALE DE EXPERTIZA

Drept medical & malpraxis medical

Asistenta si reprezentarea juridica a pacientilor in cazurile de malpraxis medical…

Litigii & Arbitraj

In domeniile Dreptul Muncii si asigurari sociale; Dreptul concurentei; Drept bancar; Drept comercial; Dreptul comunicatiilor, IT si media…

Corporate & Comercial

Asistenta in cadrul procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului: restructurare sau reorganizare; transferuri de active…

Dreptul concurentei

Consultanta juridica privind concurenta neloiala; regimul juridic al concentrarilor economice; procedurile obtinerii ajutorului de stat…

Drept Financiar & Fiscal

Asistenta juridica si consultanta privind regimul optim de impozitare pentru societatile comerciale; impozitul pe profit; impozitul pe venit; impozite si taxe locale…

Asigurari

Raspunderea pentru pagubele cauzate de produse/bunuri cu defecte; asigurari in cazul poluarii, focului, furtunilor si inundatiilor…

Sport & Sanatate

Servicii de consultanta specifice: verificarea, intocmirea de proiecte, negocierea diverselor contracte incheiate cu sportivii, agentii, furnizorii ori sponsorii…

Real Estate & Constructii

Tranzactii imobiliare; certificate, autorizatii, inregistrari; consultanta si asistenta privind restituirea imobilelor nationalizate…

“In avocatura, concurenta naste performanta!”

sign2