1
DREPT MEDICAL & MALPRAXIS MEDICAL
 • Asistenta si reprezentarea juridica a pacientilor in cazurile de malpraxis medical. Asistenta si reprezentarea juridica a pacientilor in relatia cu:
  • Colegiul Medicilor din Romania (CMR)
  • Colegiul Medicilor Dentisti din Romania (CMDR)
  • Colegiul Farmacistilor din Romania (CFR)
  • Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in Sistemul Sanitar din Romania (OBBCSSR)
  • Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR)
  • Ministerul Sanatatii
  • Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS)
 • Apararea drepturilor pacientilor. Recuperarea cheltuielilor aferente tratamentelor, serviciilor si dispozitivelor medicale de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS)
 • Asistenta si reprezentarea juridica a pacientilor in relatia cu personalul medical (medici, medici stomatologi, farmacisti, asistente si moase), cu furnizorii de servicii medicale (unitati sanitare publice si private), materiale sanitare, aparatura, dispozitive medicale si medicamente, dar si cu asiguratorii acestora
 • Asistenta si reprezentarea juridica a personalului medical (medici, medici stomatologi, farmacisti, asistente si moase)
 • Asistenta si reprezentarea juridica a furnizorilor de servicii medicale (unitati sanitare publice si private)
  • Furnizori de servicii medicale din sistemul privat de sanatate
   • Cabinet medical individual (Cabinete medicale individuale, Cabinete medicale grupate, Cabinete medicale asociate)
   • Societate medicala (Societatea civila medicala, Societatea medicala reglemenatata de Legea nr. 31/1990)
   • Cabinete cu reglementare speciala (Cabinetul din structura organizatiilor prevazute de art. 16 din O.G. nr. 124/1998, Cabinetul de medicina de familie, Cabinetul de libera practica pentru servicii conexe actului medical, Cabinetul de medicina complementara sau alternativa)
  • Furnizori de servicii medicale din sistemul public de sanatate
   • Furnizorii de servicii medicale de urgenta din sistemul public de sanatate (Serviciile de ambulanta judetene si al Municipiului Bucuresti, Serviciile mobile de urgenta, reanimare si descarcerare – SMURD)
   • Spitalele
 • Asistenta si reprezentarea juridica a furnizorilor de materiale sanitare, aparatura, dispozitive medicale
 • Asistenta si reprezentarea juridica a furnizorilor de medicamente
 • Asistenta si reprezentarea juridica a asiguratorilor, emitenti ai politelor de asigurare obligatorie civila profesioanala (asigurarea de malpraxis) in procedura de acordare a despagubirilor sau in procesul de recuperare a prejudiciilor de la persoana raspunzatoare
 • Asistenta si reprezentarea juridica a personalului medical (medici, medici stomatologi, farmacisti, asistente si moase), a furnizorilor de servicii medicale (unitati sanitare publice si private), materiale sanitare, aparatura, dispozitive medicale si medicamente, dar si a asiguratorilorin relatia cu:
  • Colegiul Medicilor din Romania (CMR)
  • Colegiul Medicilor Dentist din Romania (CMDR)
  • Colegiul Farmacistilor din Romania (CFR)
  • Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in Sistemul Sanitar din Romania (OBBCSSR)
  • Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR)
  • Ministerul Sanatatii
  • Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS)
  • Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM)
Forme ale raspunderii juridice medicale

a) Raspunderea disciplinara a medicului, a medicului stomatolog si a farmacistului

Aceste sanctiuni se aplica in cazul in care persoana interesata formuleaza plangere impotriva medicului la Colegiul din care acest medic face parte, plangere care se formuleaza obligatoriu intr-un termen de 6 luni de la data efectuarii actului medical sau de la data cunoasterii consecintelor prejudiciabile ale acestuia.

Doar in cazul in care, dupa administrarea de probe, plangerea formulate se dovedeste a fi intemeiata, Comisia de disciplina din cadrul Colegiului respective poate aplica urmatoarele sanctiuni disciplinare:

• mustrarea;
• avertismentul;
• votul de blam;
• interdictia de a desfasura activitate medicala pe o perioada determinata, de la o luna la un an;
• retragerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania.

b) Raspunderea civila a personalului medical

• raspunderea civila a medicului
• raspunderea civila medicului dentist
• raspunderea civila a farmacistului
• raspunderea civila a asistentei
• raspunderea civila a moasei

Malpraxisul medical

Malpraxisul medical reprezinta eroarea profesionala savarsita cu vinovatie in exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare şi farmaceutice.

Malpraxisul medical poate fi de asemenea definit ca fiind un comportament profesional neglijent, inadecvat sau incompetent in exercitarea actului medical, inferior unor standard profesionale de pregatire si pricepere acceptate de comunitatea medicala nationala si/sau internationala, ce cauzeaza riscuri suplimentare pentru pacient ce se materializeaza prin suferinta ce putea fi evitata, vatamare a santatii ori a integritatii corporale sau deces, implicand raspunderea civila a personalului medical.

Malpraxisul poate sa aiba cauze numeroase precum: neindeplinirea obligatiilor de catre medic, nerespectarea drepturilor pacientului prevazute de Legea nr. 46/2003, pregatirea profesionala insuficienta, nepasarea fata de cerintele profesiei, neaplicarea tratamentului corespunzator, precum si orice alte cazuri de neglijenta sau eroare medicala cauzatoare de prejudicii.

De asemenea, In situatia in care pacientii sunt vatamati printr-un act medical savarsit din culpa, personalului medical care se face vinovat ii sunt aplicabile o serie de sanctiuni civile ce constau, in principiul, in obligarea medicului vinovat la plata unor sume de bani pentru acoperirea prejudiciului cauzat pacientului de actul medical savarsit din culpa.

Aceste sanctiuni civile se aplica de Comisia de monitorizare si competenta profesionala pentru cazurile de malpraxis medical, intr-o procedura administrativa, sau de catre instanta de judecata investita cu o actiune pentru stabilirea raspunderii civile medicale.

Sesizarea Comisiei sau modalitatea de solutionare a plangerii adresate acesteia nu afecteaza dreptul pacientului vatamat de a se adresa instantei de judecata, care nu este legata de concluziile Comisiei in ceea ce priveste existenta sau inexistenta malpraxisului medical.

De altfel, instanta de judecata este si cea care va stabili in concret cuantumul daunelor materiale si morale cuvenite pacientului vatamat printr-un caz de malpraxis medical, tinand cont de cheltuielile efectiv realizate pentru ingrijirea medicala a pacientului dupa vatamarea acestuia de catre medic prin actul medical savarsit din culpa, de pierderea capacitatii de munca precum si de suferintele fizice si psihice ale pacientului

c) Raspunderea civila a furnizorilor de servicii medicale (unitati sanitare publice si private), materiale sanitare, aparatura, dispozitive medicale si medicamente

In afara de personalul medical direct implicat in actul medical, pot fi trasi la raspundere si furnizorii de servicii medicale, respectiv unitatile sanitare, publice sau private, care raspund civil si solidar cu personalul medical angajat pentru prejudiciile cauzate in mod direct sau indirect pacientilor.

Raspunderea unitatilor medicale poate fi angajata direct, distinct de  orice culpa a personalului medical, in cazul infectiilor nosocomiale, a defectelor dispozitivelor medicale, defecte cunoscute si nereparate, in cazul folosirii materialelor, a dispozitivelor medicale si a substantelor medicamentoase dupa expirarea duratei de valabilitate a acestora, precum si in celelalte cazuri prevazute de art. 644 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

d) Raspunderea penala a personalului medical

Aplicarea sanctiunilor civile si disciplicare (administrativ disciplinare si disciplinare de dreptul muncii) personalului medical, nu inlatura si angajarea raspunderii penale a in cauza a acestora,daca fapta care a cauzat prejudiciul constituie, conform legii, infractiune.

Echipa

Echipa noastra de specialisti va sta la dispozitie:

ARII PRINCIPALE DE EXPERTIZA

Drept medical & malpraxis medical

Asistenta si reprezentarea juridica a pacientilor in cazurile de malpraxis medical…

Litigii & Arbitraj

In domeniile Dreptul Muncii si asigurari sociale; Dreptul concurentei; Drept bancar; Drept comercial; Dreptul comunicatiilor, IT si media…

Corporate & Comercial

Asistenta in cadrul procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului: restructurare sau reorganizare; transferuri de active…

Dreptul concurentei

Consultanta juridica privind concurenta neloiala; regimul juridic al concentrarilor economice; procedurile obtinerii ajutorului de stat…

Drept Financiar & Fiscal

Asistenta juridica si consultanta privind regimul optim de impozitare pentru societatile comerciale; impozitul pe profit; impozitul pe venit; impozite si taxe locale…

Asigurari

Raspunderea pentru pagubele cauzate de produse/bunuri cu defecte; asigurari in cazul poluarii, focului, furtunilor si inundatiilor…

Sport & Sanatate

Servicii de consultanta specifice: verificarea, intocmirea de proiecte, negocierea diverselor contracte incheiate cu sportivii, agentii, furnizorii ori sponsorii…

Real Estate & Constructii

Tranzactii imobiliare; certificate, autorizatii, inregistrari; consultanta si asistenta privind restituirea imobilelor nationalizate…

“In avocatura, concurenta naste performanta!”

sign2