Contestația la executare reprezintă instrumentul juridic procedural prin intermediul căruia se realizează controlul judecătoresc asupra legalității actelor de executare sau asupra executării silite însăși. Obiectul concret al contestației la executare îl constituie solicitarea contestatorului, pretenția acestuia cuprinsă în capetele de cerere asupra cărora instanța va trebui să se pronunțe. Acest obiect diferă de la caz la caz, în funcție de interesele contestatorului.

Conform dispozițiilor art. 712 Cod Procedură Civilă, identificăm trei forme ale contestației la executare:
• Contestația la executare silită propriu-zisă, care se poate exercita împotriva executării silite, împotriva încheierilor date de executorul judecătoresc sau împotriva unui act de executare privit în individualitatea sa;
• Contestația la executare exercitată împotriva refuzului executorului judecătoresc de a efectua o executare silită sau de a îndeplini un act de executare silită, reglementată de dispozițiile art. 712;
• Contestația la titlu prin intermediul căreia se solicită instanței de judecată lămuriri cu privire la înțelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu.

În cazul în care contestația la executare a avut drept obiect refuzul executorului judecătoresc de a efectua o executare sau de a îndeplini un act de executare în condițiile legii, iar instanța de judecată a constatat refuzul nejustificat al executorului de a primi ori de a înregistra cererea de executare sau de a îndeplini un act de executare precum și orice altă măsură prevăzută de lege, instanța de executare va putea obliga executorul la plata unei amenzi judiciare de la 1.000 până la 7.000 de lei.

În astfel de cazuri, intervenția unui avocat este mai mult decât recomandabilă. Danciu Lawyers poate soluționa cu succes aceste cazuri, experiența vorbind de la sine. Aceste proceduri se pot discuta și lămuri cel mai bine la o întâlnire cu dumneavoastră, în momentul în care o solicitați. Toate datele noastre de contact se regăsesc pe site-ul nostru.