Conform Ordinului ANAF nr. 566/28.02.2018 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate pentru gestionarea…

Incepand cu 1 ianuarie 2018, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea…

In cazul in care personalul medical exercita un act medical din culpa care cauzeaza prejudicii…

Incepand cu 1 ianuarie 2018, rata impozitului pe venitul personal/profit va scadea de la 16%…

Odata cu intrarea in vigoare a OUG nr. 79/2017 au aparut unele modificari privind calculul…

In situatia in care Adunarea Generala a Asociatiei de proprietari adopta o hotarare care incalca…