Dreptul de creanță este acel drept subiectiv patrimonial în temeiul căruia titularul (numit creditor) poate pretinde subiectului pasiv (debitorul), să dea, să facă sau să nu faca ceva, sub sancțiunea constrângerii de către stat.

Climatul economic din România a făcut ca procesul de recuperare creanțe să fie un capitol important al activităților noastre zilnice. Anumite sume de bani împrumutate, care nu au mai fost restituite, pot provoca probleme în buna funcționare a firmei/companiei, de unde și importanța atât de mare a recuperărilor de creanțe.

În cazul în care dumneavoastră nu ați reușit să vă recuperați creanțele pe cont propriu, prin modalități amiabile, atunci trebuie să aveți în vedere ajutorul pe care vi-l poate oferi un avocat. Opțiunea pentru aceste proceduri de recuperare a creanțelor este condiționată de actele pe care le deține creditorul în dovedirea creanței sale: contract, facturi acceptate, plăți parțiale, confirmare a soldului, angajament de plată și altele.
Aveți creanțe de recuperat?

Avocații Danciu Lawyers se ocupă de recuperarea oricărui tip de creanță: împrumuturi nerestituite în timp util, sume de bani datorate în urma contractelor de închiriere, a hotărârilor judecătorești sau în baza contractelor de prestare servicii. Experiența de peste 10 ani și buna pregătire pe care o avem în acest domeniu ne recomandă pentru a vă ajuta cu problemele dumneavoastră în ceea ce privește datoriile. Contactați-ne la numărul de telefon sau scrieți-ne un e-mail și vom putea începe o colaborare! Pentru noi, satisfacerea clientului este motivația de la care pornim în soluționarea fiecărui caz. Întotdeauna vom încerca să găsim modalități rapide și eficiente de finalizare a cazului cu succes.