Orice neînțelegere intervenită între părțile unui raport de drept comercial constituie litigiul comercial. În materie comercială, competența revine tribunalelor, cu excepția cererilor a căror valoare este de până la 10 milioane de lei inclusiv, litigii ce intră în competența judecătoriilor.

Instanța judecătorească verifică din oficiu competența sa de a soluționa litigiul în legătură cu care este sesizată, putându-se recunoaște competentă sau putând respinge cererea, ca nefiind de competența sa. O astfel de situație apare în cazul în care părțile, prin convenție, au recunoscut drept competentă o instanță arbitrală.
În ciuda faptului că reprezintă o formă mai puțin familiară publicului larg, arbitrajul este o instituție mult mai accesibilă în soluționarea litigiilor comerciale, prin înțelegerea părților. Părțile, prin convenția arbitrală, sunt libere să prevadă că litigiile lor vor fi supuse unei instituții permanente de arbitraj – arbitrajul instituționalizat – sau a unuia ad-hoc.

Nominalizarea instituţiei permanente de arbitraj prin convenţia arbitrală cu privire la soluţionarea litigiilor determină competenţa exclusivă a respectivei instituţii, iar părţile optează automat, prin această desemnare, pentru aplicarea regulilor sale de procedură.

Există însă și situații în care oamenii optează pentru ajutorul unei persoane competente, calificată în domeniul respectiv. Aceste persoane sunt avocații. Danciu Lawyers vă oferă asistență în legătură cu litigii de natură comercială, având la bază diverse cauze precum recuperarea creanțelor comerciale, conflictele corporative, procedurile executorii, încălcarea prevederilor contractuale, rezilierea contractelor, fraude corporative sau infracționalitatea în afaceri și în aparatul de stat. Echipa noastră este alcătuită din avocați cu experiență, bună pregătire, care au reprezentat clienți în fața a multiple instanțe de judecată. Dacă doriți un avocat litigii comerciale, vă rugăm să ne solicitați la datele de contact existente și să așteptați răspunsul nostru.