Executarea silită reprezintă o procedură reglementată de lege prin care se asigură, cu ajutorul forței de constrângere a statului, realizarea drepturilor creditorului în cazul neîndeplinirii de bună voie a obligațiilor corelative în sarcina debitorului.
Modalitățile executării silite sunt:

• Executarea silită directă – este modalitatea de executare în cadrul căreia creditorul tinde să obțină realizarea în natură a prestației care formează obiectul obligației ce-i revine debitorului conform titlului executoriu;
• Executarea silită indirectă – este modalitatea de executare prin care creditorul ce are de realizat o creanță bănească urmărește să îndestuleze din sumele obținute prin vânzarea bunurilor imobile sau mobile ale debitorului sau prin oprirea sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de către un terț.

Fiind o activitate complexă, executarea silită implică participarea mai multor subiecți ce săvârșesc acte de procedură în temeiul cărora se nasc, se modifică și se sting raporturi juridice execuționale. Indiferent în ce poziție vă aflați, de creditor sau debitor, este important să vă cunoașteți drepturile și interesele pe care le aveți, modalitățile cele mai eficiente de abordare a speței, etapele care urmează să fie parcurse pentru soluționarea cazului dumneavoastră precum și modul în care vă puteți recupera cheltuielile generate de astfel de litigii, sprijinul unui avocat specializat în procedura executării silite fiind indispensabil.

Cabinetul de avocatură Danciu Lawyers stă la dispoziția dumneavoastră, oferindu-vă avocat executare silită București. Biroul oferă servicii de consultanță, asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată, atât pentru creditori în vederea recuperării creanțelor de la persoane fizice sau juridice, cât și pentru debitori, persoane fizice sau juridice, împotriva cărora s-a declanșat executarea silită. Pentru detalii și posibile colaborări, vă rugăm să ne contactați urmând să vă răspundem în cel mai scurt timp.