Dreptul muncii reprezintă acea ramură autonomă a dreptului privat alcătuită din ansamblul normelor juridice care reglementează relațiile sociale individuale și colective de muncă ce se stabilesc între angajați și salariați.
Dreptul muncii este alcătuit, în principal, din norme juridice cu caracter imperativ; această trăsătură este de natură să conducă la crearea unui regim juridic unitar şi la asigurarea realizării drepturilor pe care le atrage calitatea de salariat.

Din definiţia dreptului muncii reiese că obiectul acestuia îl constituie raporturile de muncă izvorâte din contractele de muncă (individuale şi colective) şi raporturile juridice conexe acestora. Prin urmare, ne preocupă în principal relaţiile sociale generate de încheierea, nulitatea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor de muncă.

Raportul juridic de muncă poate fi individual – relaţia prin care o persoană fizică se obligă, în exercitarea dreptului său constituţional la muncă, să presteze o anumită muncă în folosul şi sub autoritatea unei alte părţi care, la rândul său, se obligă să remunereze munca şi să asigure condiţii corespunzătoare desfăşurării normale a activităţii, sau colectiv – relaţia socială stabilită între patroni sau organizaţii patronale şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicat sau în alt mod prevăzut de lege, ori organizaţii sindicale, relaţie prin care se stabilesc drepturi şi obligaţii ale părţilor sau se încearcă armonizarea intereselor lor.

Danciu Lawyers vă consiliază pe orice aspect din aria dreptului muncii, în toate etapele realizării raportului de muncă, atât cele care țin de recrutare și debut al activității, cât și în executarea și încetarea relației de muncă. Veți primi consultanță, asistență și reprezentanță în litigiile de muncă, atât pentru angajați, cât și pentru angajatori. Sunați-ne sau scrieți-ne la datele afișate pe site și vom discuta toate detaliile!