Domeniul principal de reglementare al normelor juridice prevăzute în Codul Muncii are în vedere raporturile individuale și colective de muncă, care se stabilesc între o persoană fizică sau juridică, angajator, și o persoană fizică, salariat, precum și între patronate, sindicate sau reprezentanții salariaților și autoritățile publice.

Ca ramură a sistemului unitar al dreptului, dreptul muncii este format din ansamblul normelor juridice prin care sunt reglementate relaţiile care se stabilesc în procesul încheierii, executării, modificării şi încetării raporturilor juridice de muncă, întemeiate pe contractul individual de muncă şi contractul colectiv de muncă.

Sursa existenţei raportului juridic de muncă o constituie încheierea şi existenţa contractului individual de muncă. Dreptul muncii, ca orice altă ramură de drept, este format din mai multe elemente, care au un caracter relativ particular (comparativ cu subramura de drept), mai exact – instituţiile juridice.

Familiarizați cu complexitatea relațiilor de muncă în domenii diferite, firma de avocatură Danciu Lawyers poate oferi cu succes expertiză pe probleme de restructurare, litigii, redistribuire și/sau optimizare a forței de muncă, plăți și beneficii ale angajaților, dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor sau regulamentelor de muncă, negocierea de acorduri colective și individuale. Pentru un avocat dreptul muncii București, contactați-ne! Vom fi bucuroși să colaborăm cu dumneavoastră și să găsim împreună soluții pentru situația în care vă aflați!