1
Activitati fiduciare
  • Primirea in depozit, in numele si pe seama clientului, de fonduri financiare si bunuri, rezultate din valorificarea de titluri executorii dupa finalizarea unui litigiu, a unei medieri, a procedurii succesorale sau a lichidarii unui patrimoniu;
  • Plasarea si valorificarea, in numele si pe seama clientului, a fondurilor financiare si a bunurilor incredintate;
  • Administrarea, in numele si pe seama clientului, a fondurilor sau a valorilor in care acestea au fost plasate;
  • Activitati de consultanta;
  • Operatiuni de conservare a substantei si valorii fondurilor financiare si bunurilor incredintate;
  • Operatiuni de plasare a fondurilor in active mobiliare sau imobiliare, valori mobiliare si alte instrumente financiare, in conditiile legii;
  • Administrarea si valorificarea plasamentelor efectuate prin contractarea de operatiuni materiale si efectuarea de operatiuni juridice menite sa sporeasca valoarea si lichiditatea plasamentelor;
  • Activitati conexe cum ar fi completarea declaratiilor de impozit si plata acestora si a celorlalte datorii ale clientului legate de administrarea unor asemenea proprietati; culegerea fructelor si incasarea veniturilor sau a altor rezultate ale investitiilor; mijlocirea/medierea operatiunilor financiare etc.;
  • Orice operatiuni in numerar privind plati, incasari, efectuari de depozite bancare, compensari, rambursari impuse de natura activitatii incredintate;

ARII PRINCIPALE DE EXPERTIZĂ

Real Estate & Construcții

Tranzactii imobiliare; certificate, autorizatii, inregistrari; consultanta si asistenta privind restituirea imobilelor nationalizate…

Litigii & Arbitraj

In domeniile Dreptul Muncii si asigurari sociale; Dreptul concurentei; Drept bancar; Drept comercial; Dreptul comunicatiilor, IT si media…

Corporate & Comercial

Asistenta in cadrul procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului: restructurare sau reorganizare; transferuri de active…

Dreptul concurenței

Consultanta juridica privind concurenta neloiala; regimul juridic al concentrarilor economice; procedurile obtinerii ajutorului de stat…

Drept Financiar & Fiscal

Asistenta juridica si consultanta privind regimul optim de impozitare pentru societatile comerciale; impozitul pe profit; impozitul pe venit; impozite si taxe locale…

Asigurari

Raspunderea pentru pagubele cauzate de produse/bunuri cu defecte; asigurari in cazul poluarii, focului, furtunilor si inundatiilor…

Sport & Sănătate

Servicii de consultanta specifice: verificarea, intocmirea de proiecte, negocierea diverselor contracte incheiate cu sportivii, agentii, furnizorii ori sponsorii…

Drept vamal

Relatiile sociale care privesc trecerea persoanelor, marfurilor si mijloacelor de transport peste frontiera vamala a statului…

“In avocatură, concurența naște performanță!”

sign2